Home / Lớp học về forex / Level 1 - Căn bản về forex / Các loại biểu đồ trong giao dịch forex

Các loại biểu đồ trong giao dịch forex

Các loại biểu đồ trong giao dịch forex

    Trong giao dịch forex, chứng khoán… Các nhà đầu tư cần phải biết được biểu đồ, đọc và hiểu được biểu đồ nến là yêu cầu cơ bản nhất. Bởi vì biểu đồ sẽ thể hiện được giá của thị trường hiện tại và quá khứ. Nó sẽ là cơ sở đầu tiên để nhà đầu tư có thể quyết định việc giao dịch của mình.

 Trong bài này chúng ta chỉ đi tìm hiểu cơ bản và sơ lược về các loại biểu đồ: Có 3 loại biểu đồ:

  • Biểu đồ đường (Line chart): Biểu đồ có dạng là 1 đường gấp khúc nối các điểm đóng cửa của các phiên giao dịch lại với nhau.

  • Biểu đồ thanh (Bar chart): Biểu đồ có dạng các thanh giá, cấu tạo mỗi thanh gồm 4 loại giá mỗi phiên:  

Thanh màu đỏ thể hiện phiên giảm giá, Thanh màu xanh thể hiện phiên tăng giá

        + Giá đóng cửa: Giá kết thúc phiên giao dịch

        + Giá mở cửa: Giá bắt đầu phiên giao dịch

        + Giá thấp nhất trong phiên.

        + Giá cao nhất trong phiên. 

   Các phiên giao dịch bao gồm: 1 phút (M1), 15 phút (M15), 30 phút (M30), 1 giờ (H1), 4 giờ (H4), Một ngày (D1), Một Tuần (W1), và tháng (MN)

  • Biểu đồ nến (Candlesticks chart): Biểu đồ có dạng các cây nến giá, cấu tạo mỗi cây nến gồm 4 loại giá mỗi phiên:

        + Giá đóng cửa: Giá kết thúc phiên giao dịch

        + Giá mở cửa: Giá bắt đầu phiên giao dịch

        + Giá thấp nhất trong phiên.

        + Giá cao nhất trong phiên. 

  Các phiên giao dịch bao gồm: 1 phút (M1), 15 phút (M15), 30 phút (M30), 1 giờ (H1), 4 giờ (H4), Một ngày (D1), Một Tuần (W1), và tháng (MN)

 

➡ Bài học tiếp theo: Hệ thống giao dịch hiệu quả cho người mới

Comments

comments

About admindo

Check Also

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại  Cán cân Thương mại được tính bằng sự chênh lệch giữa …