Home / Blog kiến thức / Hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch đơn giản với SYNERGY

Đây là hệ phương pháp của Mark douglas, tác giả của Trading In The Zone. Tại sao nên sử dụng phương pháp này: Có xác suất cao Việc vào và thoát lệnh ít bị chi phối bởi vào cảm xúc Giao dịch dựa vào hành động giá, không phải là …

Xem thêm »