Home / Lớp học về forex / Học Lập Trình Robot Giao Dịch / Các Kiểu Dữ Liệu – Học lập trình robot giao dịch forex

Các Kiểu Dữ Liệu – Học lập trình robot giao dịch forex

Chức năng của kiểu dữ liệu:

– Kiểu dữ liệu là thành phần trong lập trình, khi khai báo biến thì luôn kèm theo kiểu dữ liệu. Máy tính căn cứ vào kiểu dữ liệu để dành ra bộ nhớ phù hợp phục vụ cho lưu trữ số liệu

– Có các kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn trong MQL4 hoặc có thể tự định nghĩa kiểu dữ liệu

– Hầu hết sử dụng các kiểu dữ liêu đã được định nghĩa sẵn

Các kiểu dữ liệu:

Dữ liệu kiểu int:

– Kiểu dữ liệu này mô tả được giá trị trong khoảng từ -2 147 483 648 đến 2 147 483 647

– Máy tính sử dụng 4 bytes để dành lưu trữ kiểu số liệu này

– Ví dụ khai báo sử dụng kiểu dữ liệu Int

int Art = 10; // Example integer variable
int B_27 = -1; // Example integer variable

Ví dụ dữ liệu kiểu int:

Dữ liệu kiểu double

– Là dữ liệu kiểu số bao gồm phần nguyên và thập phân

– Máy tính dành 8 Bytes để lưu trữ dữ liệu kiểu này

Ví dụ dữ liệu kiểu double:

Dữ liệu kiểu bool:

Dữ liệu kiểu string:

Ví dụ dữ liệu kiểu string:

Dữ liệu kiểu datetime:

Ví dụ kiểu datetime:

Ví dụ khai báo và khởi tạo biến:

Chuyển kiểu dữ liệu:

– Là việc lấy giá trị từ kiểu dữ liệu này, sau đó chuyển sang kiểu dữ liệu khác. Kiểu và giá trị của biến bị chuyển không thay đổi

– Sử dụng các hàm có sẵn của MQL4 hoặc sử dụng cách ép kiểu theo dạng (kiểu dữ liệu)Biến để thực hiện chuyển kiểu dữ liệu

– Hầu hết các kiểu dữ liệu có sẵn trong MQL4 đều có hàm để xuất nó ra kiểu chuỗi. Xem cách chuyển dữ liệu thành kiểu chuỗi tại đây

Ví dụ chuyển kiểu dữ liệu:


—————–


Comments

comments

About admindo