Các sóng thúc đẩy

Các sóng thúc đẩy

    Các sóng thúc đẩy xu hướng là những vận động mạnh mẽ khi mà giá đạt tới các đỉnh mới cao hơn hoặc rơi xuống các đáy mới thấp hơn. Chúng thường được thể hiện trên các biểu đồ như một diễn biến xu hướng bao gồm 5 sóng – ba sóng cùng chiều với xu hướng và bị ngắt quãng bởi 2 sóng hoặc các mô hình ngược chiều xu hướng. (thông thường, các lần điều chỉnh sẽ phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn các sóng thúc đẩy).

Các quy tắc cho các sóng thúc đẩy xu hướng như sau:

1- Sóng thứ hai sẽ không đạt tới mức bắt đầu của sóng thứ nhất.

2- Sóng thứ ba không bao giờ là sóng ngắn nhất và trong hầu hết các trường hợp, đây là sóng dài nhất trong ba sóng thúc đẩy (1, 3 và 5).

3- Đỉnh của sóng thứ tư không nên thấp hơn đỉnh của sóng thứ nhất. Điều ngược lại có thể xảy ra trong trường hợp đường chéo kết thúc, nhưng không xảy ra trong các sóng thúc đẩy xu hướng.

                                     ( a)                                           ( b)                                                 ( c)

Các ví dụ về cách tính sóng không chính xác

 

 Trên 3 hình (a), (b), (c) trên là những sóng không xác định và các quy tắc sóng đều bị phá vỡ:

Hình (a):  Quy tắc thứ nhất (sóng thứ hai sẽ không đạt tới mức bắt đầu của sóng thứ nhất) đã bị vi phạm.

Hình (b): Quy tắc thứ hai đã bị vi phạm (sóng thứ ba không bao giờ là sóng ngắn nhất và trong hầu hết các trường hợp, đây là sóng dài nhất trong ba sóng thúc đẩy).

Hình (c): Quy tắc thứ ba đã bị vi phạm (đỉnh của sóng thứ tư không nên thấp hơn đỉnh của sóng thứ nhất).

  Thông thường một trong 3 sóng thúc đẩy được mở rộng(Trong sóng có sóng). Sóng mở rộng thường sẽ có chiều dài bằng 1,618 lần hoặc hơn sóng dài thứ hai:

   – Trong trường hợp Thúc đẩy với sự mở rộng sóng thứ ba, thường thì sóng thứ nhất và thứ năm có độ dài tương đương nhau hoặc có tương quan tỷ lệ với nhau (0,618 hoặc 0,5). Điều này có thể dễ dàng thấy được nếu bạn xây dựng hai đường song song: đường thứ nhất đi qua điểm 2 và 4, đường thứ hai song song với đường thứ nhất và đi qua điểm 1.

Ví dụ sự mở rộng của sóng thứ 3:

   – Các tam giác Chéo (Diagonal Triangles): Các tam giác Chéo là các cấu trúc gồm năm sóng với sóng thứ nhất hoặc thứ năm được mở rộng thay vì sóng thứ ba mở rộng như mô hình sóng thúc đẩy tiêu chuẩn. Nếu các sóng này có thể dễ dàng quan sát thấy (nghĩa là các đỉnh và đáy phân biệt một cách rõ ràng) thì các tam giác chéo có thể có tỷ lệ 5:3:5:3:5 (số lượng các sóng nhỏ hơn có trong mỗi sóng lớn hơn) hoặc 3:3:3:3:3. Trong trường hợp thứ hai, các sóng là các đường chéo kết thúc và các mô hình này thường xuất hiện tại vị trí của sóng thứ 5 hoặc sóng C. 

Các tam giác chéo với tỷ lệ 5:3:5:3:5

Khi sóng thứ nhất được mở rộng, mô hình sẽ trông giống như một cái phễu hội tụ.

Minh họa tam giác chéo xuất hiện tại vị trí C có tỷ lệ 5:3:5:3:5

 

– Các đường chéo kết thúc: 

Các đường chéo kết thúc có tỷ lệ là 3:3:3:3:3

  Tất cả các sóng thứ năm đều được mở rộng, và các mô hình trông giống như một cái phễu phân kỳ.

Đường chéo kết thúc với sự mở rộng sóng thứ năm.

Ví dụ: 

Đường chéo kết thúc xuất hiện ở vị trí C. Cấu trúc bên trong của nó là :3:3:3:3:3

 

Thông tin hỗ trợ:
———————–

☑️ Hỗ Trợ mở Tài khoản giao dịch Forex:

➡️ Sàn IC Market: https://goo.gl/fG1rCe

➡️ Sàn Hotforex: https://goo.gl/4gyY4j

(Xem thêm: Hướng dẫn về đăng ký, lập tài khoản và vấn đề nạp rút tiền)

☑️ Liên Hệ: https://t.me/fx102

 

Forex102 chúc các nhà đầu tư thành công !

Comments

comments

About admindo

Check Also

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU    Ở bài học này chúng ta …