Home / Lớp học về forex / Level 1 - Căn bản về forex / Cách Đọc Giá Một Cặp Tiền. Giá Bid/Ask

Cách Đọc Giá Một Cặp Tiền. Giá Bid/Ask

Cách Đọc Giá Một Cặp Tiền. Giá Bid/Ask

  Bài học này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách đọc giá 1 cặp tiền khi tham gia giao dịch:

  • Một cặp tiền sẽ có 2 cột giá là giá Bid và giá Ask:

  • Giá BID: Tức là giá thị trường chấp nhận mua vào ngay tại thời điểm đó nếu bạn muốn bán.
  • Giá Ask: Tức là giá thị trường chấp nhận bán ra ngay tại thời điểm đó nếu bạn muốn mua.
  • SPREAD: Là sự chênh lệnh giá giữa lệnh mua và lệnh bán tại thời điểm thị trường.

➡ Bài học tiếp theo: Cách thức kiếm tiền từ thị trường Forex


—————–


Comments

comments

About admindo

Check Also

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex …