Cán cân thương mại

Cán cân thương mại

 Cán cân Thương mại được tính bằng sự chênh lệch giữa Xuất khẩu và Nhập khẩu của một quốc gia:

Như vậy:

  • Khi Thặng dư cán cân thương mại: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng tăng.
  • Khi Thâm hụt cán cân thương mại: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng giảm.

 

Ví Dụ: Cặp USDJPY tăng hơn 100 pips khi nước nhật công bố tình trạng thâm hụt thương mại:

 

➡ Bài học tiếp theo: Chương 3-Nhập môn giao dịch ngoại hối (Forex)

Comments

comments

About admindo

Check Also

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex …