Home / Kho chỉ báo / Chỉ báo Traders Dynamic Index (TDI)

Chỉ báo Traders Dynamic Index (TDI)

   Traders Dynamic Index (TDI) là một chỉ báo cho ta biết các điều kiện liên quan đến hướng xu hướng, động lượng và biến động của thị trường.

Các đường quan trọng trong hệ thống chỉ báo này gồm:

  1.  RSI Price LineStep Line (RSI PL) là  Đường màu xanh green
  2. Trade Signal Line (TSL) là đường màu đỏ

3. Market Base Line (MBL) là đường màu vàng đây được coi là 1 đường xu hướng chung nó dự báo đảo chiều thị trường 

 

4. Volatility Bands (VB) là dải band màu xanh blue 

 

Phương pháp sử dụng chỉ báo TDI trong giao dịch:

  1. Vào lệnh MUA khi:

         – RSI PL > 50, TSL, và MBL

        – Cân nhắc vào thêm lệnh MUA khi:  RSI PL > đường VB trên và  50 < RSI PL < 68

        – Tránh không vào thêm lệnh khi: RSI PL > đường VB trên và  RSI PL > 68

2. Vào lệnh BÁN khi:

         – RSI PL < 50, TSL, and MBL

        – Cân nhắc vào thêm lệnh BÁN khi:  RSI PL < đường VB dưới và  32 < RSI PL < 50

        – Tránh không vào thêm lệnh khi: RSI PL < đường VB dưới và  RSI PL < 32

 

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng mẫu hình W, M để vào lệnh và thoát lệnh sớm hơn:

  

 

Comments

comments

About admindo

Check Also

PIPSOLOVE

Pipsolove là một hệ thống được thiết kế cho việc giao dịch cực ngắn hạn (Scalp Trading). …

error: Content is protected !!