Home / Lớp học về forex / Level 1 - Căn bản về forex / Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI cũng ảnh hưởng lớn đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó. Như vậy:

  • Khi CPI cao hơn dự kiến: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng mạnh lên trong ngắn hạn vì lãi suất sẽ được nâng lên.
  • Khi CPI thấp hơn dự kiến: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng yếu đi trong ngắn hạn vì lãi suất sẽ được cắt giảm.

Ví Dụ: Cặp GBPUSD giảm 110 Pips trong ngày 19/8/2014 sau tin tức giảm phát của nước Anh:

 

➡ Bài học tiếp theo: Cán cân thương mại

Comments

comments

About admindo

Check Also

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex …