Home / Kho chỉ báo / Fractal Channel 2.0 Indicator

Fractal Channel 2.0 Indicator

  Tìm và giao dịch tại điểm fractal breakouts một cách dễ dàng. Một fractal là một sự hình thành giá của 5  bars, được hình thành từ bar giữa điểm cao nhất hoặc thấp nhất của biểu đồ giá. Các mức giá này đóng vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn, chỉ số này sử dụng để vẽ kênh giá và hiển thị các điểm đột phá.

  • Dễ giao dịch
  • Đột phá có thể bắt đầu xu hướng dài
  • Kênh fractal là một phương pháp dừng tuyệt vời
  • Nó không repainting and backpainting
  • Màu và kích thước tùy chỉnh
  • Nó thực hiện cảnh báo thích hợp với tất cả các cặp tiền tệ

Một số hình ảnh:

 

Hỗ trợ mở Tài khoản giao dịch Forex:
– Mở TK sàn IC Market: https://goo.gl/fG1rCe
– Mở TK sàn Hotforex : https://goo.gl/4gyY4j

– Telegram : https://t.me/forex102102
– Tham gia: https://goo.gl/wQtndA

 

Nguồn dịch từ: https://www.pointzero-trading.com/Products/view/PZFractalChannel

 

Comments

comments

About admindo

Check Also

PIPSOLOVE

Pipsolove là một hệ thống được thiết kế cho việc giao dịch cực ngắn hạn (Scalp Trading). …