Home / Lớp học về forex / Level 1 - Căn bản về forex / GDP – Tổng sản phẩm quốc nội

GDP – Tổng sản phẩm quốc nội

GDP – Tổng sản phẩm quốc nội

 Có thể thấy là Tổng Sản phẩm Quốc nội GDP là yếu tố kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. GDP được tính như sau:

GDP – Tổng Sản phẩm Quốc nội
C – Consumption: Tiêu dùng
I – Investments: Đầu tư
G – Government Expense: Chi tiêu Chính phủ
T – Trade Balance: Cán cân Thương mại

Để đơn giản và dễ áp dụng các bạn có thể hiểu như sau:

  • Khi GDP tăng trưởng: Đồng tiền của quốc gia đó sẽ mạnh lên
  • Khi GDP sụt giảm: Đồng tiền của quốc gia đó sẽ yếu đi.

 

Ví dụ: Cặp EURUSD giảm hơn 1200 pip trong 2 tháng khi GDP của mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến:

 

➡ Bài học tiếp theo: Chỉ số giá tiêu dùng-CPI

Comments

comments

About admindo

Check Also

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex …