Home / Lớp học về forex / Học Lập Trình Robot Giao Dịch / Giới Thiệu Về MQL4 – Học lập trình robot giao dịch forex

Giới Thiệu Về MQL4 – Học lập trình robot giao dịch forex

Giới Thiệu MQL4:

Meta Quotes Language 4 (MQL4) – ngôn ngữ lập trình để tạo ra các Robot – giao dịch tự động.

Meta Editor – Là môi trường để viết mã nguồn và biên dịch để tạo ra Robot

Strategy Tester – là môi trường để BackTest Robot

Expert Advisors – Quy ước là Robot, chương trình giao dịch tự động, mục tiêu khóa học là tạo ra đối tượng này

Expert Advisor (EA;Robot) – là một chương trình được gọi bởi client terminal để thực thi mỗi khi có dữ liệu mới của giá. Tác dụng chính của EA là thực hiện các giao dịch

Script – được thực thi bởi client terminal một lần duy nhất

Custom indicator – là một chương trình được gọi bởi client terminal để thực thi mỗi khi có dữ liệu mới của giá. Tác dụng chính là để hiển thị các đối tượng đồ họa

Ví dụ về các đối tượng:

Câu lệnh và File:

Ví dụ các câu lệnh:

Cách tạo ra các file:

Cách 1: Trong MetaEditor, chọn menu File\New, chọn file muốn tạo

Cách 2: Trong MetaEditor chuột phải vào thư mục tương ứng để tạo file

Thực hiện tạo Robot HelloWorld

Comments

comments

About admindo