Home / Forex Tools / Forex Robots

Forex Robots

Heiken Ashi EA 2.0

      Bạn có thích chỉ báo Heiken Ashi Smoothed Indicator? Đây là  expert advisor free nó cho phép bạn giao dịch tùy biến với những tính năng sau: Dễ sử dụng và giám sát Cài đặt chỉ báo có thể cấu hình đầy đủ Tùy chỉnh SL, TP và TS Giao …

Xem thêm »