Home / Level 1: Căn Bản Về Thị Trường Ngoại Hối

Level 1: Căn Bản Về Thị Trường Ngoại Hối

  Trong phần này bao gồm những kiến thức cơ bản nhất cho những người mới tìm hiểu về thị trường Forex.

  Forex102 sẽ cố gắng tóm tắt một cách đơn giản, gắng gọn và dễ hiểu nhất cho những bạn mới có thể hiểu được một cách dễ dàng.

Nội dung của phần này bao gồm:

Chương 0: Vì sao đầu tư là phương tiện lý tưởng nhất ?

Chương 1: Tìm hiểu về thị trường ngoại hối (Forex)

Chương 2: Phân tích cơ bản

Chương 3: Nhập môn giao dịch ngoại hối (Forex)

Chương 4: Quản lý vốn 

 

 

 

Forex102 chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công !