Home / Lớp học về forex / Học Lập Trình Robot Giao Dịch

Học Lập Trình Robot Giao Dịch

Khóa học lập trình robot giao dịch từ cơ bản đến nâng cao. Bao gồm lý thuyết và các bài tập mẫu..

Biến – Variables – Học lập trình robot giao dịch forex

Khai báo biến: Biến được định nghĩa trước: Phạm vi của biến: – Biến là thành phần quan trọng không thể thiếu – Phạm vi của biến – là nơi mà truy cập được biến. Mỗi biến đều có phạm vi hoạt động tùy thuộc vào việc khai báo – …

Xem thêm »

Các Kiểu Dữ Liệu – Học lập trình robot giao dịch forex

Chức năng của kiểu dữ liệu: – Kiểu dữ liệu là thành phần trong lập trình, khi khai báo biến thì luôn kèm theo kiểu dữ liệu. Máy tính căn cứ vào kiểu dữ liệu để dành ra bộ nhớ phù hợp phục vụ cho lưu trữ số liệu – …

Xem thêm »

Giới Thiệu Về MQL4 – Học lập trình robot giao dịch forex

Giới Thiệu MQL4: Meta Quotes Language 4 (MQL4) – ngôn ngữ lập trình để tạo ra các Robot – giao dịch tự động. Meta Editor – Là môi trường để viết mã nguồn và biên dịch để tạo ra Robot Strategy Tester – là môi trường để BackTest Robot Expert Advisors – Quy …

Xem thêm »

Học Lập Trình Robot Forex Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Giới Thiệu Hiện nay, hầu hết giới đầu tư trong lĩnh vực tài chính đều có nhu cầu xây dựng riêng cho mình những công cụ hỗ trợ phân tích cũng như lập trình cho máy tính vận hành tự động theo chiến lược riêng biệt mà nhà đầu tư …

Xem thêm »