Home / Lớp học về forex / Level 1 – Căn bản về forex

Level 1 – Căn bản về forex

Tài khoản giao dịch

Tài khoản giao dịch     Để có thể bắt đầu giao dịch việc đầu tiên các bạn cần phải làm là chọn một sàn giao dịch tốt và uy tín sau đó đăng ký một tài khoản và nạp tiền vào tài khoản trên sàn giao dịch đó để giao dịch. …

Xem thêm »

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex   Chúng ta đã học về 8 đồng tiền chính trong thị trường forex ở những bài học trước. Và những đồng tiền này lại được chia làm 2 nhóm chính. Nhóm những đồng tiền …

Xem thêm »

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại  Cán cân Thương mại được tính bằng sự chênh lệch giữa Xuất khẩu và Nhập khẩu của một quốc gia: Như vậy: Khi Thặng dư cán cân thương mại: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng tăng. Khi Thâm hụt cán cân thương mại: Đồng tiền quốc gia …

Xem thêm »

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI Chỉ số giá tiêu dùng – CPI cũng ảnh hưởng lớn đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó. Như vậy: Khi CPI cao hơn dự kiến: Đồng tiền quốc gia có khuynh hướng mạnh lên trong ngắn hạn vì lãi suất sẽ được …

Xem thêm »

Tình Trạng Lao Động

Tình Trạng Lao Động    Bản tin về tình trạng lao động (Nonfarm ): Là bản tin công bố số lượng việc làm của mỗi quốc gia. Bản tin Nonfram thường được đưa ra và thứ 6 tuần đầu tiên của mỗi tháng. Để đơn giản các bạn chỉ cần nhớ rằng: …

Xem thêm »

Chính Sách Lãi Xuất

Chính Sách Lãi Xuất   Về chính sách lãi suất. Các ngân hàng quốc gia có thể thay đổi lãi suất để kiểm soát lạm phát và tỷ giá của đồng tiền nước quốc gia đó. Để đơn giản và dễ hiểu các bạn chỉ cần nhớ như sau: Khi …

Xem thêm »
error: Content is protected !!