Home / Lớp học về forex / Level 2 - Phân tích kỹ thuật (PTKT) / Mô hình giá lên, Mô hình giá xuống

Mô hình giá lên, Mô hình giá xuống

Mô hình giá lên, Mô hình giá xuống

      Biểu đồ tạo ra các mô hình, hình thành từ tác động qua lại giữa hai nhóm thành viên tham gia thị trường – nhóm mua (nhóm đầu cơ giá lên) và nhóm bán (nhóm đầu cơ giá xuống). Kết quả của tác động qua lại giữa hai nhóm này sẽ xác định dạng thức của biểu đồ, trong đó nó có thể đi lên, đi xuống, ở mức đỉnh và mức đáy.

    Thị trường sẽ đi lên nếu nhóm đầu cơ giá lên có tác động mạnh mẽ hơn so với nhóm đầu cơ giá xuống và khi khối lượng mua vào vượt quá khối lượng bán ra. Xu hướng giá lên sẽ lập đỉnh khi mà sau điểm đó, lượng mua vào trở nên yếu đi, giá tăng lên rất chậm chạp và lượng bán ra tăng dần. Sau mức đỉnh sẽ là giai đoạn đi xuống (diễn biến đi xuống); tác động từ nhóm đầu cơ giá xuống dần trở nên mạnh hơn và lấn át tác động từ nhóm đầu cơ giá lên. Giai đoạn đi xuống sẽ được tiếp nối bằng quá trình tạo đáy, đây là tín hiệu cho thấy nhóm bán ra đang mất dần vai trò chi phối và nhóm mua vào bắt đầu lấy lại ảnh hưởng trên thị trường.

   Đây là bốn yếu tố cơ bản của một biểu đồ giá và chúng cũng chính là đối tượng nghiên cứu của phương pháp phân tích đồ thị.

 

➡ Bài học tiếp theo: Phân tích xu hướng

Comments

comments

About admindo

Check Also

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU    Ở bài học này chúng ta …