Phân tích xu hướng

Phân tích xu hướng

    Chúng ta có thể thấy rằng khi giá đang trong xu hướng đi lên, nó sẽ thiết lập các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn và ngược lại, khi giá đang trong xu hướng đi xuống, nó sẽ tạo thành các đáy và đỉnh ngày càng thấp đi.

  Để cùng xem xét điều này, chúng ta sẽ kẻ các đường nối các mức đáy và đỉnh gọi là đường xu hướng (Trend lines).

Định nghĩa về đường xu hướng (Trend lines):

  • Là đường thẳng nối các điểm hỗ trợ đối với xu hướng lên
  • Là đường thẳng nối các điểm kháng cự đối với xu hướng xuống
  • Được xem là đường hỗ trợ đối với xu hướng lên và là đường kháng cự đối với xu hướng xuống

 

  Đường xu hướng thể hiện hướng di chuyển của thị trường và được xem là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các phân tích.

 Các đặc điểm của đường xu hướng:

  • Số lượng điểm: Cần phải có 2 điểm trở lên để vẽ. Số điểm càng nhiều thì tính chuẩn xác của đường xu hướng càng cao.
  • Khoảng cách các điểm: Các điểm phải có khoảng cách tương nối như nhau.
  • Góc: Khi độ dốc của đường xu hướng càng tăng thì tính chuẩn xác của các mức hỗ trợ và kháng cự càng
    giảm.

Kênh giá (Kênh giá channel):

  • Bao gồm đường xu hướng và một đường song song với nó, tạo thành một kênh bao bọc giá ở bên trong.
  • Có thể dùng như là một hệ thống hỗ trợ và kháng cự.

 

➡ Bài học tiếp theo: Mức hỗ trợ và kháng cự

 

Forex102 chúc các nhà đầu tư thành công !

Comments

comments

About admindo

Check Also

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU

Chiến lược giao dịch theo phương pháp CUNG-CẦU    Ở bài học này chúng ta …