Home / Lớp học về forex / Level 1 - Căn bản về forex / Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex

  Chúng ta đã học về 8 đồng tiền chính trong thị trường forex ở những bài học trước. Và những đồng tiền này lại được chia làm 2 nhóm chính.

  • Nhóm những đồng tiền “Rủi Ro” (Risk-On): Đây là những đồng tiền được giao dịch mạnh và tăng giá khi thị trường cảm thấy “Hy vọng và tham lam”. Đó là những đồng tiền được giao dịch mạnh khi nền kinh tế ổn định và phát triển. Những đồng tiền trong nhóm này bao gồm: AUD, NZD, CAD, EUR, và GBP
  • Nhóm những đồng tiền “Nguy Cơ” (Risk-Off): Đây là những đồng tiền được giao dịch mạnh và tăng giá khi thị trường cảm thấy “Nỗi sợ và khủng hoảng”. Đó là những đồng tiền trú ẩn và được giao dịch mạnh khi nền kinh tế khủng hoảng và chiến tranh. Những đồng tiền trong nhóm này bao gồm: USD, JPY và CHF

2 Nhóm đồng tiền này sẽ luôn luôn ngược nhau về giá. Nhóm này tăng giá thì nhóm kia sẽ giảm phụ thuộc vào tình hình kinh tế và chính trị của các nước liên quan:

 

Và ngược lại:

 

➡ Bài học tiếp theo: Tài khoản giao dịch

Comments

comments

About admindo

Check Also

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại  Cán cân Thương mại được tính bằng sự chênh lệch giữa …