Tình Trạng Lao Động

Tình Trạng Lao Động 

  Bản tin về tình trạng lao động (Nonfarm ): Là bản tin công bố số lượng việc làm của mỗi quốc gia.

Bản tin Nonfram thường được đưa ra và thứ 6 tuần đầu tiên của mỗi tháng.

Để đơn giản các bạn chỉ cần nhớ rằng:

  • Khi tình trạng lao động tốt: Đồng tiền sẽ tăng giá vì nên kinh tế đang phát triển tốt với tỷ lệ thất nghiệp thấp.
  • Khi tình trạng lao động kém: Đồng tiền sẽ mất giá.

 

➡ Bài học tiếp theo: GDP-Tổng sản phẩm Quốc nội

Comments

comments

About admindo

Check Also

Đồng tiền Risk-On và Risk-Off

Tìm hiểu về các đồng tiền rủi ro và nguy cơ trong thị trường forex …