Home / Videos

Videos

Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 3

Chia sẻ video “Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 3″  Nội dung bài học:  kỳ vọng Dương    Sau bài học của Buổi 2 là về phân tích kỹ thuật, thì ở buổi 3 này nói về tư duy trong giao dịch …

Xem thêm »

Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 2

Chia sẻ video “Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 2″  NỘI DUNG BUỔI HỌC: ✅ Mọi điều bạn cần biết về hỗ trợ và kháng cự ✅ 4 Giai đọan thị trường mà mọi trader nghiêm túc phải biết – Giai đoạn …

Xem thêm »

Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 1

Chia sẻ video “Khóa học online | TÔI LÀ TRADER – của anh Minh Phương (Ival)- Buổi 1″  Nội dung của bài học:  SỰ THẬT VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX – Sự thật về thị trường forex: 95% trader thất bại – Các lỗi chính khiến trader thất bại: không quản …

Xem thêm »